Nhà trường đã tổ chức kiểm tra và đã có kết quả điểm kiểm tra cuối học kì 1 năm học 2019-2020. Xin chúc mừng các em học sinh đã hoàn thành bài kiểm tra của mình.